Om AdrenalinHunter AB

Om Bolaget

AdrenalinHunter är vad jag kallar mitt företag. I mitt företag jobbar jag främst som fallskärmsinstruktör, då jag både tar med folk på ett tandemhopp och utbildar dem i att hoppa själva. Jag jobbar även som fallskärmstekniker, då jag besiktigar, reparerar och underhåller fallskärmsutrustning. Jag har också kunskaper om att laga och reparera BASE och Paraglide utrustning.
Jag jobbar även med repteknik. Där jag tex tvättar fönster och fasader från rep. Med repteknik kan jag (vi) på ett snabbt och enkelt sätt komma åt ställen där kranar och ställningar inte kan. Inom reptekniken utför jag allt från reprationer, montering och besiktning. Stor kunskap inom bygg och arbete på höghöjd.