Rep-Teknik

Att jobbar från rep är roligt och stundtals väldigt jobbigt. Med hjälp av rep tar vi oss till platser där det kanske inte går att bygga ställningar eller köra fram med en kran.
Vi kan på ett snabbt sätt fira oss till ställen och jobba på kortare tid och ett mer kostnads effektivare sätt än det gamla traditionella sätten. Naturligtvis är säkerheten en stor del i vårt arbete.
Själv ser jag arbete från rep som om vi är special styrkan inom bla bygg. Vi klättrar upp, ner och in där det är svår åtkomligt.

Nuvarande Klätterfirma jag samanbetar med är:
M8 Berg AB   www.m8berg.se